Zápis 2021/2022

Zápis online – elektronická přihláška

 

Kritéria a informace o přijetí či nepřijetí do MŠ Místecká na školní rok 2021/2022

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany

a odloučeného pracoviště MŠ Havířovská 478 a MŠ Místecká 454, Praha 9 – Letňany

pro školní rok 2021/2022

Kritéria se připravuji.

Seznam přijatých na školní rok 2021/2022 podle registračních čísel:

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyzvedává na MŠ Příborská