Vážení rodiče, dne 20.11 2020 (pátek) společně s dětmi oslavíme Den pozdravů. V naší třídě je mnoho dětí, které pocházejí z různých zemí a v každém jiném kraji mají jiné pozdravy, řeč, zvyky nebo třeba styl oblékání. Náplní tohoto dne bude bude promluvit si o různých kulturách, které ve světě najdeme.

Pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem:

Prosíme Vás, abyste s dětmi doma probrali různé zajímavosti o krajině vašeho původu. Například jak se Vaším jazykem zdravíte, jaká jsou typická jídla, typické rysy vzhledu, specifický styl oblékání (kroje) apod. Zároveň budeme velmi rády pokud můžete i donést jakoukoliv věc spojitou s Vaší zemí (vlajka, znak, kus oblečení, jídlo).

Pro rodiče dětí s češtinou jako mateřským jazykem:

Prosíme Vás, abyste si s Vaším dítětem vybrali jeden stát, který Vám přijde zajímavý,  či nějak fascinující a zkuste se o něm něco naučit, opět třeba jak se v dané zemi zdraví,  kde se nachází,  co je pro ně specifické apod. Pokud budete mít možnost, budeme velmi rády i za jakoukoliv věc, která má s danou zemí spojitost.

Mockrát děkujeme za spolupráci,

Budeme se těšit,

Valentová&Barvíková