Aktuality

 

Školková pravidla pro dospěláky

 • Přiveďte mne do školky a choďte si pro mne vždy včas, není mi příjemné být poslední.
 • Pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby semnou počítala.
 • Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.
 • Nevoďte mne do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych proplakal a paní učitelka by vám stejně volala, ať si pro mne přijdete.
 • Nedávejte mi potají do kapsičky ani s sebou do školky žvýkačky nebo sladkosti. Ve školce pro nás mají svačinky, které jsou pro nás vhodnější a někdy dostaneme za odměnu i něco na zub.
 • Když budu mít narozeniny, můžete pro děti donést něco dobrého, nebo ovoce či zeleninu. Všichni to společně oslavíme a o dobroty se rozdělíme.
 • Čtěte pozorně informace na dveřích, nástěnkách a webových stránkách, ať na něco důležitého nezapomenete.
 • Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měli vědět.
 • Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla spolu s námi.

Školní akce

15.9. 2020 – divadélko ,,Perníková chaloupka“  (od 9:30)

20.10. 2020 – Ovocný den

11.11. 2020 – divadélko ,,O Budulínkovi“ ( od 9:30)

4.12.2020 – Mikulášská nadílka

10.12. 2020 – Vánoční dílna s rodiči

21.12. 2020 – Vánoční besídka

16.2.2020 – Masopust

10.3. 2021 – divadélko ,,Atlas , ten se má“ (od 9:30)

1.4. 2021 – Velikonoce ve školce

30.4. 2021 – Čarodějnice

7.5. 2021 – Den matek

17.5. 2021 – divadélko ,,O statečné Margitce“ (od 9:30)

 

Více informací u třídních paní učitelek či na nástěnkách v šatnách.

Ve třídě se staršími dětmi ,tzn. třída č. 1, mohou nějaké akce přibýt. (Popř. konkrétní informace ve třídě 1)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno:                   Mgr. Věra Frajerová

Sídlo pracoviště:  Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639

telefon:                 284 028 215

e-mail:                   dpo@letnany.cz

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Mateřská škola otevírá provoz pro děti v úterý 1.9.2020

Seznamy dětí s rozdělením do tříd jsou vyvěšeny na jednotlivých mateřských školách

Provoz MŠ od 6,30 – 17 hodin

Adaptační doba

 • pro 3 leté děti, které nově nastupují do MŠ a v předchozím období nenavštěvovaly žádné školské zařízení, je docházka v 1. týdnu 2 hodiny denně ( příchod cca 7,30 hodin, v MŠ nejdéle do 10 hodin )
 • docházka dětí ve 2. týdnu je do oběda, tj. do 12 hodin
 • dále již neomezeně
 • děti, které již MŠ navštěvovaly, mají docházku časově neomezenou

Vstup a pobyt v budově školky

 • pro vstup se používá videozvonek
 • do šatny s dítětem prosíme vstupovat pouze jednoho zákonného zástupce
 • v šatně se zdržovat co nejkratší dobu s ohledem na ostatní
 • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně před třídou
 • do školky prosíme dětem nedávat hračky ani lahvičky s pitím ( pitný režim je v MŠ dostatečně zajištěn )

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19 podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Škola je vybavena

 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s průběžným doplňování dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětem
 • přiměřeným počtem roušek pro děti s podezřením na výskyt covid – 19
 • čistícími a dezinfekčními prostředky

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

 • patrné příznaky při příchodu dítěte – dítě nebude přijato
 • příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu dne – dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti, současně jsou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte

V obou uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

Děti s projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (přetrvávající rýma, kašel) mohou chodit do školky pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a dorost

Stravování je v běžné podobě   ( podrobnosti na www.jidelny-letnany.cz )

Nové děti v mateřské škole

Zahájení docházky do mateřské školy je vždy velkou změnou jak pro samotné děti, tak i pro rodiče. Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí, má rozvíjet vztahy se skupinou vrstevníků, musí si zvykat na nové prostředí a nový denní režim, musí se učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jemu, nýbrž všem dětem. Z těchto důvodů je velice důležité, abyste dítě na vstup do MŠ co nejvíce připravili a všechny změny mohlo přijmout v co největším klidu a s jistotou.

Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve škole byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je nutné, aby do školy šlo dítě, které zvládá základní požadavky- reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování

Jak můžete dítě co nejlépe připravit?

 • Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, že se mu tam bude líbit.
 • Vaše dítě se bude cítit dobře, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se strachu z neúspěchu. Zároveň ujistěte dítě o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže, učte ho říci si o pomoc.
 • Všichni si přejeme, aby adaptace dětí i jejich následný pobyt ve školce byl pro všechny příjemný a podnětný. Proto je ale žádoucí, aby do školky šlo dítě, které: zvládá základní požadavky – reaguje na své jméno / zavolání/, je schopno se najíst lžící a napít z hrnečku, dojde si na toaletu, umí svléknout a obléknout jednoduché druhy oblečení, respektuje/snaží se, nebo alespoň začíná respektovat/ základy slušného chování.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebevědomí. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: „Až budeš chodit do školky, tak bude všechno jinak a budeš muset všechno umět. Když budeš plakat, tak si nebudeš moci hrát s ostatními dětmi. apod.“

Jak zvládnout první dny v mateřské škole?

 • Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě může přijít první tři dny jen na dvě hodiny, čtvrtý a pátý den do oběda.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat smutek.
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě také přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obav u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do MŠ bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Prosím akceptujte, že vaše dítě je jen jedním dítětem mezi ostatními dětmi ve třídě a že mu paní učitelka nemůže být k dispozici neustále.

Pokud jste v začátcích nejistí, nebo si s něčím nevíte rady, tak se bez obav obraťte na paní učitelku/pana učitele, kteří Vám vždy rádi pomůžou a poradí.

Co dát dítěti do mateřské školy

do šatny:

 • náhradní spodní prádlo, ponožky, náhradní tepláky a tričko
 • pláštěnku

Do třídy:

 • bačkory (ne pantofle – bezpečnost dětí)
 • kalhoty, tepláky, sukně, šaty

Na zahradu:

 • tepláky, krátké kalhoty (pokud chcete, aby dítě neušpinilo oblečení, ve kterém přišlo do školky)
 • pokrývka hlavy

Všechny věci prosíme podepsat!!!

MŠ neručí za hračky přinesené z domova!

Nemoci v mateřské škole

Které nejčastější nemoci je povinen zákonný zástupce hlásit MŠ:

– plané neštovice
– spálu
– 5. a 6. nemoc
– impetigo
– průjmovitá onemocnění – salmonela
– mononukleózu
– hepatitidu (žloutenku)

Kdy dítě do školky nevodit?

– při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem
– pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení
– pokud má dítě intenzivní kašel
– s infekčním onemocněním
– pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem
– pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání)
– pokud má parazitární onemocnění (vši aj.)
– s infekčním zánětem spojivek, až to úplného vyléčení

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci.

Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nevodit.

Humanitární fond

Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

Informace o tomto fondu naleznete na stránce Dokumenty ke stažení.

INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

Dle změny zákona č. 561/2004 (školský zákon), § 34a, je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 1.2017).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 1. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle § 47 a 48a školského zákona),
 2. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (dle § 38a školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (do konce května).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny denně (od 8.00 do 12.00 hodin). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin
v základních a středních školách. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole
po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci do 3 kalendářních dnů těmito možnými způsoby: osobně třídní učitelce nebo telefonicky zprávou sms. Po návratu do školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně na omluvném listě nejpozději do 5 kalendářních dnů.

Žádost o uvolnění delší nepřítomnosti dítěte z předem známých důvodů (dovolená rodičů, pobyt na horách, v lázních apod.) podávají rodiče písemně třídní učitelce na tiskopise žádosti o uvolnění dítěte ze vzdělávání, které povoluje  ředitelka školy.

Ředitelka mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Ředitel školy je povinen za zanedbání péče vyrozumět Orgán sociálně právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
b)uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; termín ověření je stanoven na třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin. Ověřování probíhá formou rozhovoru, didaktických her a řešením pracovních listů. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,  s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů  na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ukončení docházky

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 9.2017).

V Praze dne 6. 4.2017
Hana Kmochová
ředitelka školy